Największa sieć sprzedaży alternatywnych wyrobów nikotynowych w Polsce Ponad 10 lat na rynku Produkty testowane w centrum badania jakości

CHIC Sp. z o.o.

CHIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrzeszowie, Aleja Wojska Polskiego 23C, (63-500) Ostrzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000908623, NIP: 9721147850, REGON: 300443550, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł.

 

Skład Zarządu: Marcin Mielcarz, Piotr Stefaniak

Plan połączenia

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Chic sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie ("Spółka przejmująca") ze spółkami Chic Polska sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie oraz Chic Investments sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie ("Spółki przejmowane"), Zarządy spółek działając na podstawie art. 498 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("ksh") w dniu 21 września 2021 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek ("Plan połączenia"). W związku z powyższym, Zarząd Chic sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie (KRS: 0000908623), na podstawie art. 500 § 2 i 2 1 ksh, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan połączenia wraz z załącznikami

CHIC Polska Sp. z o.o.

CHIC Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrzeszowie, Aleja Wojska Polskiego 23C, (63-500) Ostrzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000398371, NIP: 5140334152, REGON: 301938532, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł.

 

Skład Zarządu: Marcin Mielcarz, Piotr Stefaniak

Plan połączenia

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Chic sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie ("Spółka przejmująca") ze spółkami Chic Polska sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie oraz Chic Investments sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie ("Spółki przejmowane"), Zarządy spółek działając na podstawie art. 498 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("ksh") w dniu 21 września 2021 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek ("Plan połączenia"). W związku z powyższym, Zarząd Chic Polska sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie (KRS: 0000398371), na podstawie art. 500 § 2 i 2 1 ksh, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan połączenia wraz z załącznikami

CHIC Investments Sp. z o.o.

CHIC Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrzeszowie, Aleja Wojska Polskiego 23C, (63-500) Ostrzeszów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000478189, REGON: 146888363, NIP: 5252565945, kapitał zakładowy w wysokości 50.050,00 zł.

 

Skład Zarządu: Marcin Mielcarz, Piotr Stefaniak

Plan połączenia

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Chic sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie ("Spółka przejmująca") ze spółkami Chic Polska sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie oraz Chic Investments sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie ("Spółki przejmowane"), Zarządy spółek działając na podstawie art. 498 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("ksh") w dniu 21 września 2021 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek ("Plan połączenia"). W związku z powyższym, Zarząd Chic Investments sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie (KRS: 0000478189), na podstawie art. 500 § 2 i 2 1 ksh, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan połączenia wraz z załącznikami

Nicoventures Polska Sp. z o.o.

Nicoventures Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrzeszowie, Aleja Wojska Polskiego 23C, (63-500) Ostrzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000586419, NIP: 5140336665, REGON: 302846430, kapitał zakładowy w wysokości 355.000.000,00 zł.

 

Skład Zarządu: Marcin Mielcarz, Piotr Stefaniak

Plan połączenia

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Nicoventures Polska sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie ("Spółka przejmująca") ze spółkami eSmoking Liquids Polska sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie oraz eSmoking Liquids sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie ("Spółki przejmowane"), Zarządy spółek działając na podstawie art. 498 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("ksh") w dniu 21 września 2021 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek ("Plan połączenia"). W związku z powyższym, Zarząd Nicoventures Polska sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie (KRS: 0000586419), na podstawie art. 500 § 2 i 2 1 ksh, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan połączenia wraz z załącznikami

eSmoking Liquids Sp. z o.o.

eSmoking Liquids Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrzeszowie, Aleja Wojska Polskiego 23C, (63-500) Ostrzeszów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000908637, NIP: 5140336079, REGON: 302672881, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł.

 

Skład Zarządu: Marcin Mielcarz, Piotr Stefaniak

Plan połączenia

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Nicoventures Polska sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie ("Spółka przejmująca") ze spółkami eSmoking Liquids Polska sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie oraz eSmoking Liquids sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie ("Spółki przejmowane"), Zarządy spółek działając na podstawie art. 498 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("ksh") w dniu 21 września 2021 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek ("Plan połączenia"). W związku z powyższym, Zarząd eSmoking Liquids sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie (KRS: 0000908637), na podstawie art. 500 § 2 i 2 1 ksh, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan połączenia wraz z załącznikami

eSmoking Liquids Polska Sp. z o.o.

eSmoking Liquids Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrzeszowie, adres: Aleja Wojska Polskiego 23c, 63-500 Ostrzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000490792, REGON: 302601697, NIP: 5140335909, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł.

 

Skład Zarządu: Marcin Mielcarz, Piotr Stefaniak

Plan połączenia

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Nicoventures Polska sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie ("Spółka przejmująca") ze spółkami eSmoking Liquids Polska sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie oraz eSmoking Liquids sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie ("Spółki przejmowane"), Zarządy spółek działając na podstawie art. 498 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("ksh") w dniu 21 września 2021 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek ("Plan połączenia"). W związku z powyższym, Zarząd eSmoking Liquids Polska sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie (KRS: 0000490792), na podstawie art. 500 § 2 i 2 1 ksh, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan połączenia wraz z załącznikami

eSmoking Institute Sp. z o.o.

eSmoking Institute Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, Rubież 46, (61-612) Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000452133, NIP: 7831697183, REGON: 302360526, kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł.

 

Skład Zarządu: Marcin Kozłowski

Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright 2021 © by CHIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością